DARLENE is a Prague based inclusive talent agency focusing on talents with any sort of health disability - cognitive, developmental, intellectual, mental or physical.


DARLENE je umělecká agentura zastupující umělce s jakýmkoliv druhem zdravotního postižení - tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované.

For info or request,

please contact Monika Zethner

Want to become a DARLENE model?

Get in touch!